הרב הרצל רבה העיר במהלך סעודת יום לציון התחלת הגאולה

נצרת

השארת תגובה